Historia

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pruszczu powstała 17 maja 1945 r. Na zebraniu założycielskim w lokalu Pana Konrada Seidla zebrało się 36 założycieli , którzy powołali Spółdzielnię, uchwalili statut, wybrali władze: Radę Nadzorczą, Zarząd i Kierownika, którym został Jerzy Janusz. Pierwszym Prezesem Zarządu został w 1947 r. Antoni Jabłoński, pełnił tę funkcję do 1954 r. Następnym Prezesem zostaje Józef Wyrwiński, który kieruje Spółdzielnią do 1963 r. Od 30 listopada 1963 r. do 30 września 1985 r. Prezesem Spółdzielni był Stanisław Wojtak. Od 1 grudnia 1985 r. do chwili obecnej prezesem Zarządu jest Roman Bednarek.

Początek działalnościwilczy szaniec 25-06-1986 był bardzo skromny. Działalność gospodarczą Spółdzielnia rozpoczęła w pomieszczeniach byłej Niemieckiej Spółdzielni Rajfajsen, działającej w Pruszczu w czasie okupacji. W 1946 r. zaczęły nadchodzić pierwsze dostawy węgla, nawozów sztucznych i materiałów budowlanych.

Od 1948 r. Spółdzielnia rozpoczęła skup trzody chlewnej i bydła. Z roku na rok w Spółdzielni poszerza się zakres działalności zwłaszcza w handlu i usługach. W 1950 r. w wynajętych pomieszczeniach spółdzielnia uruchamia produkcję masarską i piekarniczą. Obszarem działalności Spółdzielnia obejmowała wszystkie miejscowości Gminy Pruszcz, a następnie Gminy Serock i Gruczno.

W najlepszym okresie Spółdzielnia liczyła ponad 2000 członków zatrudniając 230 pracowników i 40 uczniów. Dynamiczny rozwój w tym inwestycyjny nastąpił w latach 1960-1980. Powstają nowe zakłady produkcyjne (piekarnia i masarnia), usługowe: (stolarskie, budowlane, RTV), handlowe i gastronomiczne. W okresie swej długoletniej działalności Spółdzielnia spełniała i spełnia wiele ważnych ról w środowisku w którym funkcjonuje, zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej.

 


wsz

wawa

Aktualnie Spółdzielnia zatrudnia około 200 pracowników, naukę zawodu pobiera kilkunastu uczniów. Spółdzielnia prowadzi działalność w 32 sklepach, 2 bazach obrotu rolnego, młynie , piekarni, masarni, stacji obsługi pojazdów samochodowych. Część obiektów jest wydzierżawiona innym podmiotom gospodarczym. Zmiany społeczno gospodarcze jakie zaszły w naszym kraju wywarły duży wpływ na potrzebę dostosowania bieżącej działalności G.S. do oczekiwań i potrzeb środowiska, zwłaszcza rosnącej konkurencji. Zarząd Spółdzielni przy aprobacie Rady Nadzorcze, dokonał aktualizacji rejestru członków. Zadbano o systematyczne zwiększenie własnych środków obrotowych w tym również funduszu udziałowego. Struktura i pracownicy gwarantują dobrą pracę i obsługę rolników oraz wszystkich klientów korzystających z jej usług.

 

W swej długotrwałej historii Spółdzielnia wielokrotnie była odznaczana Bialowieza 28-06-1986wyróżnieniami zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. W okresie minionych lat istnienia,Spółdzielnię charakteryzowało ciągłe inwestowanie w obiekty jak i urządzenia. Tak jest i dzisiaj rocznie na te cele przeznacza sporą część swoich dochodów. Najważniejsze inwestycje ostatnich lat to budowa nowej masarni , która spełniła wymogi Unii Europejskiej, budowa nowych sklepów, unowocześnienie młyna i piekarni. Została również zmodernizowana Stacja Obsługi Pojazdów. Wiele nakładów przeznaczane jest na rozwój sklepów detalicznych: ( zakup nowego sprzętu i urządzeń, komputeryzacja), tak żeby były przyjazne dla klientów i chętnie przez nich odwiedzane.

W sytuacji zbliżania produkcji spożywczej do systemu europejskiego opracowano i wdraża się system HACAP. Produkowane przez nas wyroby masarskie i piekarskie cieszą się dobrą opinią konsumentów na rynku lokalnym jak i zewnętrznym. Stale rośnie ilość produkowanych wyrobów jak i sprzedawanego asortymentu.

 

bialow

rejs

Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w życiu społecznym czterech gmin na których działa, poprzez wspierejs statkiem po brdzie dzien dziecka 25-05-1985ranie finansowe i materialne wielu organizowanych imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych, rekreacyjnych, a także charytatywnych na rzecz mieszkańców regionu.

Na dorobek Spółdzielni pracowały trzy pokolenia działaczy społecznych oraz pracowników. Ponad 1000 uczniów zdobyło dobry zawód. Wszystkim, którzy pracowali na dokonania tej Spółdzielni, wnieśli wkład w jej rozwój i budowę serdecznie dziękujemy.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.