Historia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Pruszczu

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pruszczu powstała 27 maja 1945r. Na zebraniu założycielskim w lokalu Konrada Seidla zebrało się 36 założycieli, którzy powołali Spółdzielnię, uchwalili statut, wybrali władze: Radę Nadzorczą, Zarząd i Kierownika, którym został Jerzy Janusz.

 

 

 

dokument

 

 

 

 

 

Pierwszym Prezesem Zarządu został w 1947 r. Antoni Jabłoński, który pełnił tę funkcję do 1954r. Następnym Prezesem zostaje Józef Wyrwiński, który kierował Spółdzielnią do 1963r. Od 30 listopada 1963 r. do 30 września 1985r.Prezesem Spółdzielni był Stanisław Wojtak. Od 1 grudnia 1985 r. do 31grudnia 2015 prezesem Zarządu był Roman Bednarek, a obecnie funkcję tę pełni Marcin Kłosowicz.

 

Początek działalności był bardzo skromny. Działalność gospodarczą Spółdzielnia rozpoczęła w pomieszczeniach byłej niemieckiej spółdzielni Rajfajsen, działającej w Pruszczu w czasie okupacji. W 1946 r. zaczęły nadchodzić pierwsze dostawy węgla, nawozów sztucznych i materiałów budowlanych.

 

Od 1948 r. Spółdzielnia rozpoczęła skup trzody chlewnej i bydła. Z roku na rok w Spółdzielni poszerza się zakres działalności zwłaszcza w handlu i usługach. W 1950 r. w wynajętych pomieszczeniach spółdzielnia uruchomiła produkcję masarską i piekarniczą. Obszarem działalności Spółdzielnia obejmowała wszystkie miejscowości Gminy Pruszcz, a następnie Gminę Serock i Gruczno.

 

 

 

W najlepszym okresie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” liczyła ponad 2000 członków zatrudniając 230 pracowników i 40 uczniów. Dynamiczny rozwój w tym inwestycyjny nastąpił w latach 1960-1980. Powstają nowe zakłady produkcyjne (piekarnia i masarnia), usługowe: (stolarskie, budowlane, RTV), handlowe i gastronomiczne. W okresie swej długoletniej działalności Spółdzielnia spełniała i spełnia wiele ważnych ról w środowisku w którym funkcjonuje, zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej.

 

grupa ludzi

 


 

grupa ludzi 2

 

Aktualnie Spółdzielnia zatrudnia około 190 pracowników, naukę zawodu pobiera kilku uczniów. Prowadzona jest działalność w 21 sklepach, bazie obrotu rolnego, młynie, piekarni, masarni i stacji obsługi pojazdów samochodowych. Wszystko to na terenie gminy Pruszcz, Dobrcz, Cekcyn, Bukowiec, Osielsko i miasta Tuchola. Towary produkowane w masarni i piekarni Gminnej Spółdzielni można znaleźć na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego, a także w Łodzi, Warszawie i innych rejonach. Część obiektów jest wydzierżawiona innym podmiotom gospodarczym.

Zmiany społeczno- gospodarcze jakie zaszły w naszym kraju, wywarły duży wpływ na potrzebę dostosowania bieżącej działalności Gminnej Spółdzielni do oczekiwań i potrzeb środowiska, zwłaszcza rosnącej konkurencji. Zarząd Spółdzielni przy aprobacie Rady Nadzorczej, dokonał aktualizacji rejestru członków. Zadbano o systematyczne zwiększenie własnych środków obrotowych w tym również funduszu udziałowego.

Struktura i pracownicy gwarantują dobrą pracę i obsługę rolników oraz wszystkich klientów korzystających z jej usług.

 


 

W swej długotrwałej historii Spółdzielnia wielokrotnie była odznaczana wyróżnieniami zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. W okresie minionych lat istnienia charakteryzowało ją ciągłe inwestowanie w obiekty, jak i urządzenia. Tak jest i dzisiaj. Rocznie na te cele przeznacza sporą część swoich dochodów. Najważniejsze inwestycje ostatnich lat to budowa nowej masarni , która spełniła wymogi Unii Europejskiej, budowa nowych sklepów, unowocześnienie młyna i piekarni.

Zmodernizowana została również Stacja Obsługi Pojazdów. Wiele nakładów przeznaczane jest na rozwój sklepów detalicznych: (zakup nowego sprzętu i urządzeń, komputeryzacja), tak żeby były przyjazne dla klientów i chętnie przez nich odwiedzane.

Produkowane przez nas wyroby masarskie i piekarskie cieszą się dobrą opinią konsumentów na rynku lokalnym jak i zewnętrznym. Stale rośnie ilość produkowanych wyrobów jak i sprzedawanego asortymentu.

 

grupa ludzi 3

 


 

grupa ludzi 4

 

Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gmin, na których działa, poprzez wspieranie finansowe i materialne wielu organizowanych imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych, rekreacyjnych, a także charytatywnych na rzecz mieszkańców regionu.

Na dorobek Spółdzielni pracowały cztery pokolenia działaczy społecznych oraz pracowników. Ponad 1000 uczniów zdobyło dobry zawód.
Wszystkim, którzy pracowali na dokonania tej Spółdzielni, wnieśli wkład w jej rozwój i budowę serdecznie dziękujemy.