Pruszcz, 23.05.2018r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZMIANY W OCHRONIE

DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pruszczu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pruszczu ul. Dworcowa 8/1, 86-120 Pruszcz wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, pod numerem KRS 0000026683, NIP: 5590003596, REGON 000339129.

Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

a) listownie na adres: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Dworcowa 8/1, 86-120 Pruszcz,

b) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

c) telefonicznie: 52 33 08 110.

 

W Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pruszczu nie powołano Inspektora Ochrony Danych.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji umowy (realizacja umowy polega na jej zawarciu, dokonywaniu zamówień poprzez kontakt telefoniczny oraz ich realizacji i wystawianiem faktur) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), gdzie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,

- w celu wykonania obowiązków prawnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, między innymi w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej, archiwizowania dokumentów przez określony przepisami prawa czas, rozstrzygania wniosków z tytułu przysługującej rękojmi za wady, czy gwarancji.

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy tj. pięć lat od zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. Dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub po rozliczeniu reklamacji.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

7. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pruszczu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Spółdzielni zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, informatyczne.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizowania umów.

 

 

 

Zarząd Gminnej Spółdzielni

"Samopomoc Chłopska"

w Pruszczu